نرم افزار حسابداری سطح پیشرفته

        امکان ثبت سند تولید، فرمول تولید و محاسبه قیمت تمام شده اجناس تولیدی

        امکان گروه بندی کالاها و اشخاص به صورت نامحدود و معرفی زیر گروه فرعی برای زیر گروه اصلی کالا.

        قابلیت شبکه نمودن نامحدود با تهیه هر تعداد بسته نرم افزار پیشرفته

        امکان استفاده از دستگاه بارکد خوان در برنامه و امکان چاپ بارکد

        امکان مشاهده لیست چک های برگشتی

        تراز آزمایشی حسابها به صورت چهار ستونی

        ثبت اقساط و رویت گزارشات مربوط به آن

        گزارش میزان کالای مورد نظر به هر شخص یا گروه اشخاص در ماه های مختلف

        طراحی پرینت انواع فاکتور (21 نمونه)، گزارشات اشخاص، معرفی کالا، سند آزاد، حواله خروج از انبار و ...

        گزارش خالص آمار کالا در کلیه انبارها تا تاریخ دلخواه به تفکیک هر انبار و هر گروه کالا

        گزارش میزان خرید و فروش هر کالا به صورت روزانه،ماهانه و دوره زمانی دلخواه

        تعیین حدود دسترسی و معرفی تعداد نامحدود کاربران

        سند آزاد حسابداری (ثبت دو طرفه اسناد)

        گزارش عملکرد کاربران به صورت کلی و جداگانه

        سیستم چند واحدی کالا و معرفی کالا به صورت نامحدود

        جستجوی پیشرفته چک، نقد، هزینه، اشخاص، بانکها،کالا و ...

        ثبت شماره سریال و تاریخ انقضا برای هر کالا در فاکتورها

        گزارش سریال های موجود کالا و کالاهایی با تاریخ انقضاء در حال اتمام

        امکان معرفی تا 99 انبار

        قابليت طراحي پرينت تراز 2 و 4 ستوني و گزارش آمار کالا

        قابليت معرفي گروه هزينه

        گزارش چکهای پاس شده ،

        وصول شده و برگشتی