نرم افزار زعفران

امکانــات بخـش عمليـات

صفحه اصلي فروش : شامل نمايش اطلاعات :

- گروه هاي غذايي : هر تعداد گروه غذايي که کاربر در برنامه تعريف کرده است .

- نام کامل غذاها : نمايش هر تعداد غذايي که کاربر در گروه هاي غذايي تعريف کرده است .

- کد غذاها : در صورت اختصاص دادن يک شماره به عنوان کد به غذاها ( براي فروش غذاها به صورت کد براي کاربراني که از دستگاه فيش کيبرد استفاده مي کنند )

- نمايش انواع مختلف پذيرش سفارش در يک صفحه شامل : 1- سالن 2- بيرون بر حضوري 3- بيرون بر ارسال توسط پيک ( يکي از نقاط قوت برنامه زعفران نسبت به برنامه هاي مشابه ، تجميع انواع مختلف پذيرش سفارش در يک صفحه است که باعث افزايش سرعت پذيرش انواع مختلف سفارش ها توسط کاربر به صورت همزمان و مخصوصا در ساعات اوج کاري خواهد شد .)

- انتساب فاکتور به پيک در همان فرم فروش : در صورت انتخاب مدل ارسال توسط پيک ، ليست پيک ها در نرم افزار ظاهر مي گردد که اين امر نيز باعث افزايش سرعت و عملکرد بهتر کاربر خواهد شد.

- نمايش کالر آي دي ( نمايشگر شماره تلفن ) : نمايش اطلاعات تماس هاي تلفني تا 8 خط در فرم فروش و درج مشخصات مشترکين در هنگام برقراري تماس به صورت خودکار

- درج عمليات مالي شامل : تخفيف ( به صورت عدد و درصد ) 2- ماليات بر ارزش افزوده 3- سرويس ( به صورت عدد و درصد) 4- کرايه ( مخصوص سفارشات ارسال توسط پيک )5- نقدي و اعتباري بودن وضعيت تسويه فاکتور

- دسترسي به تمام فرم هاي پرکاربرد به صورت ويجت در فرم فروش شامل : 1- نمايش ليست فاکتورها 2- اعلام شماره فاکتورها ( به صورت نرم افزاري و با استفاده از اسپيکر کامپيوتر ) 3- موجودي غذاها (درج تعداد براي فروش روزانه) 4- تنظيمات کاربري برنامه 5- فرم مشترکين 6- فرم غذاها 7- درج توضيحات در فاکتور آشپزخانه بر اساس درخواست مشتري 8 - نمايش گزارش صندوق دار 9 - نمايش گزارش موجودي انبار 10- درج توضيحات فاکتور ( بصورت مثال درج آدرس ، تلفن و ... مشتريان غير مشترک و درج آن در پايين فاکتور ) 11- ويجت ارسال پيام نوشتاري براي ساير بخش ها ( مانند ارسال يک پيغام براي سر آشپز توسط پرينتر آشپزخانه)

- چاپ فاکتور صندوق و فاکتور آشپزخانه به صورت جداگانه

- تغيير در مبلغ فاکتور : تغيير دستي قيمت کل فاکتور و درج قيمت دلخواه براي جمع فاکتور - مشاهده فاکتور قبلي و بعدي فاکتور فعلي و اولين و آخرين فاکتور روز

امکانــات بخـش اطلاعـات :.

مشترکين : تعريف مشترکين رستوران و درج اطلاعاتي همچون : 1 - نوع ( سالن يا بيرون بر ) 2 - پيشوند :( آقا / خانم / شرکت /....) 3 - گروه ( خانواده ، دوستان ، همسايگان و ....) 4 - کد اشتراک 5- تاريخ تولد 6 - تعيين معمولي يا اعتباري بودن مشترک 7 - تعيين سقف اعتبار براي مشترکين اعتباري 8 - سطح قيمت ( اين بخش در قسمت غذاها شرح داده خواهد شد) 9- محدوده آدرس ( جهت تعيين کرايه ) 10 - اضافه کرايه ( در صورت درج اضافه کرايه براي مسيرهاي طولاني تر ) 11- درج دو خط تلفن ثابت و يک خط تلفن همراه و يک خط نمابر 12 - امکان درج دو آدرس 13 - امکان درج

کالاها و مواد اوليه : تعريف کالاها و مواد اوليه و امکان انتساب نام اختصاري به آنها بهمراه قيمت تمام شده و واحد ( گرم ، کيلو ، عدد ، ظرف و .....) براي آنها ، که از اين اطلاعات در مراحل بعدي براي انبارداري و انبارگرداني و همچنين تهيه فرمول توليد استفاده خواهد شد

غذاها : قسمت تعريف غذاها داراي اين قابليت ها و امکانات مي باشد :

- عنوان غذا- گروه غذا : هر غذا مي بايست به يک گروه غذايي انتساب داده شود ( شما مي توانيد بي نهايت گروه غذايي داشته باشيد )

- تنظيمات پيشرفته خط چاپ ( تعيين خط چاپ براي غذا ) : بنا به ساختار و تنوع غذاهاي يک مجموعه و همچنين تعداد آشپزخانه ها و محل هايي که در يک مجموعه در آنها غذا توليد مي شود ، مي بايد اين قابليت در برنامه ها وجود داشته باشد تا پرينت فيش آشپزخانه غذا در همان قسمتي که آن غذا توليد مي شود چاپ شود . اين قابليت با بيشترين انعطاف پذيري در برنامه زعفران وجود دارد.

- امکان اختصاص 4 خط چاپ ( شامل دو خط چاپ بيرون بر و دو خط چاپ سالن ) به يک غذا ، که اين قابليت نيز در تکميل قابليت فوق به نرم افزار افزوده شده است تا تفکيک خطوط چاپ بر اساس نوع سفارش ( بيرون بر و يا سالن ) نيز امکان پذير باشد . - تعيين قيمت تمام شده ( به صورت اختياري ) جهت محاسبه سود خالص فروش و عدم نياز به محاسبه دستي آن. - فرمول توليد : اين قابليت به کاربر اين امکان را مي دهد تا انبار خود را بر اساس فروش مديريت کند . به اين معنا که زمانيکه فروش غذايي انجام مي شود به ميزاني که براي آن غذا تعريف شده از موجودي مواد اوليه آن از انبار کاسته شود . در نهايت اگر از اين ويژگي به درستي و با دقت در تهيه فرمول توليد غذاها استفاده کنيم ديگر نيازي به انبارگرداني دستي نداشته و هرگونه اختلاف و عدم همخواني ميزان فروش و ميزان مواد اوليه انبار به راحتي قابل پيگيري و مديريت است .

- امکان تعريف پنج سطح قيمت براي هر غذا

پيک ها : تعريف پيک ها و درج اطلاعات شناسايي آنها و امکان فعال و غير فعال کردن هر پيک

صندوق ها : تعريف صندوق به تعداد دلخواه.

پرسنل : تعريف پرسنل بهمراه درج مشخصات شناسايي و درج سمت براي آنها.

هزينه ها : تعريف هزينه هاي جاري مجموعه از قبيل قبوض آب و برق و تلفن و حقوق پرسنل و هزينه هاي ديگر

تعريف انبار : تعريف انبار به تعداد دلخواه و متناسب با نياز مجموعه

محدوده هاي آدرس : تعيين محدوده هاي آدرس و انتساب آن به مشترکين در قسمت تعريف مشترکين و استفاده از آن جهت تعيين کرايه در فروش از نوع ارسال توسط پيک.

اطلاعات پايه : تمام اطلاعاتي که ما در فرم هاي ديگر از آنها استفاده مي کنيم ، مانند واحد شمارش کالا ، گروه مشترکين ، پيشوند ها ، توضيحات ، گروه فيش ها و .....

امکانــات بخـش گــزارشـهــا :.

- گزارش غذاهاي فروخته شده

- گزارش فاکتورهاي ويرايش شده(بهمراه تعداد دفعات ويرايش و نمايش اقلام حذف و اضافه شده بهمراه نمايش مبالغ کسر و اضافه شده در هر بار ويرايش)

- گزارش فاکتورهاي حذف و مرجوع شده

خلاصه گزارش مالي روز شامل بخش هاي :

- واريزها به صندوق شامل :1-بابت فروش هاي نقد 2-بابت واريز وجه به صندوق 3-بابت تسويه حساب مشترکين اعتباري 4-بابت انتقال از صندوق هاي ديگر 5-بابت تسويه حساب پرسنل

- برداشت ها از صندوق شامل : 1-بابت برداشت وجه از صندوق 2-بابت پرداخت هزينه 3-بابت انتقال از صندوق 4-بابت بدهکاري مشترک